Akadémia ozbrojených síl gen. M. R. Štefánika Pondelok 21. 01. 2019        
 Hlavná stránka


VoIP telefónia
 
    Na Katedre informatiky Akadémie ozbrojených síl sa v dvoch týždenných sústredeniach 16. - 20. septembra 2013 a 14. – 18. októbra 2013 uskutočnil odborný kurz zameraný na VoIP telefóniu (Voice over Internet Protocol). Zaoberal sa problematikou prenosu hlasu cez dátové siete založené na protokole TCP/IP. V AOS išlo v poradí o 2. kurz tohto zamerania (prvý bol v roku 2012).

    Cieľom kurzu bolo oboznámiť študentov so základnými technológiami používanými v klasickej telefónnej sieti, ako aj protokolmi a technológiami sietí VoIP, porozumieť fungovaniu analógových telefónov, IP telefónov, telefónnych ústrední, naučiť sa ako za pomoci typického smerovača prepojiť dátovú sieť VoIP s ústredňami ISDN a klasickej telefónnej siete.

    V nosnej časti kurzu sa realizovali základné konfigurácie Cisco VoIP telefónov a služieb v prostredí Cisco Unified Communication Manager Expres. Učebný program kurzu obsiahol aj konfigurácie pokročilejších telefónnych služieb pre používateľov. Študenti sa naučili konfigurovať systém VoIP manuálne ale aj pomocou grafického rozhrania Cisco Configuration Professional.

    Z dôvodu zavádzania VoiP v OS SR v stacionárnom aj poľnom komunikačnom systéme riešil kurz aj otázku v súčasnosti používaných signalizačných protokolov. Teoreticky aj prakticky riešil konfigurácie celého systému s využitím protokolov H.323 aj SIP.

    Praktické zamestnania predstavovali až 60 – 70 % kurzu, kde si študenti overili svoje znalosti v reálnych konfiguráciách hlasových serverov, smerovačov a IP telefónov a tiež riešili návrh vytvárania číslovacích plánov a prepojenie analógového a digitálneho sveta telefónie.

    V záverečnej časti kurzu bolo predstavené profesionálne riešenie pre veľké telefónne systémy (tisíce až desaťtisíce účastníkov) - Cisco Unified Communication Manager. V rámci virtuálneho prostredia VMware si mohol každý študent prakticky konfigurovať a overiť lokálnu telefónnu sieť založenú na uvedenom systéme. Súčasťou kurzu boli riešenia zabezpečenia kvality poskytovaných hlasových služieb a informačnej bezpečnosti systémov VoIP.

    Vedúci katedry prof. Ing. Jozef Štulrajter, CSc. ozrejmil: "...o tento kurz je z OS SR eminentný záujem, a to z dôvodu zavádzania nových digitálnych technológií v oblasti hlasových služieb v rezorte a nutnosti prechodu na túto technológiu v budúcnosti, či už v stacionárnych alebo mobilných systémoch - MOKYS. Počet účastníkov kurzu je zatiaľ limitovaný potrebným technologickým vybavením". Keďže kurz bol pomerne zložitý, jeho účastníci museli spĺňať vstupné požiadavky, jednou z nich bolo absolvovanie sieťovej akadémie CCNA. Kurz ukončilo 7 študentov z radov OS SR.
  
  
  
    text: -hg-    
foto: Katedra informatiky AOS    
  
gen. Dr. M. R. Štefánik
 

 
 Pripravované akcie
 
    21. 1. - 1. 2. 2019
   V simulačnom centre:
   CAX - 12. mpr NITRA
 
     24. 1. 2019
     Majstrovstvá AOS v minifutbale
 
     23. 2. 2019
      
Bál AOS
 
 Oznamy
 
    Vyšlo nové číslo vedeckého časopisu
Science & Military
 
    Spoločné vyhlásenie
ČKR a SRK k 100. výr. založenia ČSR
 
    Vo FOTOGALÉRII
Slovenská rektorská konferencia
 
    Vo VIDEOGALÉRII
AOS - 2018
 
    Science & Military
 
    ŠPE - termíny ško-
lenia 2019
 
    Zborník
CSDP Olympiad 2016
 
    Centrálny register 
pohľadávok štátu
 
   DPŠ 
  
 
   UTV 
  
 
   DETSKÁ UNIVERZITA 
  
 
 
 
Facebook AOS e-mail AOS Stravovanie WEGA
   NATO - SHAPE    NATO    EU    Ministerstvo Obrany OS SR    Generálny štáb OS SR    Allied command transformation
© Copyright 2008 KIS Aktualizované Untitled Document 21. januára 2019   (17351)