Akadémia ozbrojených síl gen. M. R. Štefánika Pondelok 21. 01. 2019        
 Hlavná stránka


Základy manažmentu
 
    Už 9. ročník kurzu pod názvom „Kľúčové kompetencie manažéra“ otvorila v tomto roku Katedra manažmentu Akadémie ozbrojených síl gen. M. R. Štefánika.

    Kurz je zložený z 5 modulov a jeho prvý modul pod názvom „Základy manažmentu“ trval od 21. - 23. januára 2013. Jeho program sa už tradične zaoberal historickým vývojom a koncepciami manažmentu, systémom manažérskych funkcií, manažmentom v 21. storočí a rozhodovacím procesom v manažmente. Súčasťou kurzu bol aj tréning manažérskych zručností. „Je potrebné neustále zdokonaľovať vedomosti a zručnosti v oblasti manažmentu v podmienkach OS SR“, - uviedol PhDr. Jaroslav Nekoranec, PhD., učiteľ Katedry manažmentu AOS a dlhoročný lektor kurzu a dodal - "aj preto sa kurz úspešne organizuje už 9. ročník". Garantom kurzu je doc. PhDr. Mária Petrufová, PhD. Odborné vzdelávanie v 1. module viedli Ing. Lubomír Belan, PhD., prof. Ing. Milan Sopóci, PhD., prof. Ing. Pavel Nečas, PhD. Všetci sú učiteľmi katedry manažmentu. Do vzdelávacieho programu modulu bol zapojený aj Ing. Ondrej Kredatus, PhD. z Katedry bezpečnosti a obrany AOS.

    Prvý modul kurzu absolvovalo 13 príslušníkov rezortu obrany SR. Druhý modul sa uskutoční v čase od 18. do 20. februára t. r.
  
  
  
    text a foto: -hg-    
  
gen. Dr. M. R. Štefánik
 

 
 Pripravované akcie
 
    21. 1. - 1. 2. 2019
   V simulačnom centre:
   CAX - 12. mpr NITRA
 
     24. 1. 2019
     Majstrovstvá AOS v minifutbale
 
     23. 2. 2019
      
Bál AOS
 
 Oznamy
 
    Vyšlo nové číslo vedeckého časopisu
Science & Military
 
    Spoločné vyhlásenie
ČKR a SRK k 100. výr. založenia ČSR
 
    Vo FOTOGALÉRII
Slovenská rektorská konferencia
 
    Vo VIDEOGALÉRII
AOS - 2018
 
    Science & Military
 
    ŠPE - termíny ško-
lenia 2019
 
    Zborník
CSDP Olympiad 2016
 
    Centrálny register 
pohľadávok štátu
 
   DPŠ 
  
 
   UTV 
  
 
   DETSKÁ UNIVERZITA 
  
 
 
 
Facebook AOS e-mail AOS Stravovanie WEGA
   NATO - SHAPE    NATO    EU    Ministerstvo Obrany OS SR    Generálny štáb OS SR    Allied command transformation
© Copyright 2008 KIS Aktualizované Untitled Document 21. januára 2019   (17434)