Akadémia ozbrojených síl gen. M. R. Štefánika
  Akadémia ozbrojených síl gen. M. R. Štefánika Štvrtok 16. 08. 2018        
 Hlavná stránka


Tímová práca
 
    Odborný kurz „Rozvoj osobnosti manažérov“ zameraný na tímovú prácu realizovala 15. - 17. apríla 2013 Katedra manažmentu Akadémie ozbrojených síl. Absolvovalo ho 14 príslušníkov rezortu obrany, prevažná časť boli profesionálni vojaci. „Obsah kurzu bol koncipovaný tak, že výrazne prepájal teóriu s praktickou činnosťou prostredníctvom tréningu manažérskych zručností zameraných na vznik a riadenie tímov“, uviedol garant kurzu Ing. Ľubomír Belan, PhD.

    Priebeh kurz bol zameraný na základné charakteristiky tímovej práce, proces vývoja tímu, na rozhodovanie a komunikáciu v tíme, motiváciu v tímovej práci, riešenie konfliktov, sebariadenie manažéra, emocionálnu inteligenciu a kreativitu. Účastníci mali možnosť získať svoju spôsobilosť v oblasti tímovej práce prostredníctvom veľkého množstva cvičení a manažérskych tréningov, ktoré využijú v rámci svojej profesionalizácie a osobného rozvoja.

    Lektormi kurzu boli prof. Ing. Pavel Nečas, PhD., Ing. Ľubomír Belan, PhD. a doc. PhDr. Mária Petrufová, PhD., ktorá v závere kurzu povedala: „Účastníci tejto aktivity si uvedomili, že ak má tímová práca fungovať, musia mať na zreteli spoluzodpovednosť, spoluprácu a spolurozhodovanie.“

    Na záver kurzu vyplnili účastníci dotazník, v ktorom ocenili získané poznatky o tímovej práci a ich aplikovateľnosť do výkonu svojich funkcií v OS SR. Kurz „Tímová práca“, bol v poradí už 3. modul kurzu: „Kľúčové kompetencie manažéra“. Ďalší kurz KKM sa uskutoční v období 14. - 16. 10. 2013, bude zameraný na problematiku „Manažmentu ľudských zdrojov“.
  
        
  
    text a foto: -hg-    
  
gen. Dr. M. R. Štefánik
 

 
 Pripravované akcie
 
    27. 8. - 31. 8. 2018
   V simulačnom centre:
   CAX "APZ" - cvičenie APZ Bratislava
 
    13. a 19. 9. 2018
Obhajoby dizertačných prác
 
 Konferencie
 
    11. - 12. 10. 2018
"MANAŽMENT OBRAN-
NÝCH ZDROJOV 2018"
 
    25. - 26. 10. 2018
"NÁRODNÁ A MEDZI-
 NÁRODNÁ BEZPEČ-
 NOSŤ 2018"
 
 Oznamy
 
    Vo FOTOGALÉRII
Minister obrany SR na štátnych záverečných skúškach
 
    Science & Military
 
    Verejný odpočet
za rok 2017
 
    ŠPE - termíny ško-
lenia 2018
 
    Vo VIDEOGALÉRII
Zasadanie Vojenskej rady NGŠ OS SR
 
    Zborník
CSDP Olympiad 2016
 
    Centrálny register 
pohľadávok štátu
 
   DPŠ 
  
 
   UTV 
  
 
   DETSKÁ UNIVERZITA 
  
 
 
 
Facebook AOS e-mail AOS Stravovanie WEGA
   NATO - SHAPE    NATO    EU    Ministerstvo Obrany OS SR    Generálny štáb OS SR    Allied command transformation
© Copyright 2008 KIS Aktualizované Untitled Document 15. augusta 2018   (12634)