Akadémia ozbrojených síl gen. M. R. Štefánika Pondelok 21. 01. 2019        
 Hlavná stránka


Tímová práca
 
    Odborný kurz „Rozvoj osobnosti manažérov“ zameraný na tímovú prácu realizovala 15. - 17. apríla 2013 Katedra manažmentu Akadémie ozbrojených síl. Absolvovalo ho 14 príslušníkov rezortu obrany, prevažná časť boli profesionálni vojaci. „Obsah kurzu bol koncipovaný tak, že výrazne prepájal teóriu s praktickou činnosťou prostredníctvom tréningu manažérskych zručností zameraných na vznik a riadenie tímov“, uviedol garant kurzu Ing. Ľubomír Belan, PhD.

    Priebeh kurz bol zameraný na základné charakteristiky tímovej práce, proces vývoja tímu, na rozhodovanie a komunikáciu v tíme, motiváciu v tímovej práci, riešenie konfliktov, sebariadenie manažéra, emocionálnu inteligenciu a kreativitu. Účastníci mali možnosť získať svoju spôsobilosť v oblasti tímovej práce prostredníctvom veľkého množstva cvičení a manažérskych tréningov, ktoré využijú v rámci svojej profesionalizácie a osobného rozvoja.

    Lektormi kurzu boli prof. Ing. Pavel Nečas, PhD., Ing. Ľubomír Belan, PhD. a doc. PhDr. Mária Petrufová, PhD., ktorá v závere kurzu povedala: „Účastníci tejto aktivity si uvedomili, že ak má tímová práca fungovať, musia mať na zreteli spoluzodpovednosť, spoluprácu a spolurozhodovanie.“

    Na záver kurzu vyplnili účastníci dotazník, v ktorom ocenili získané poznatky o tímovej práci a ich aplikovateľnosť do výkonu svojich funkcií v OS SR. Kurz „Tímová práca“, bol v poradí už 3. modul kurzu: „Kľúčové kompetencie manažéra“. Ďalší kurz KKM sa uskutoční v období 14. - 16. 10. 2013, bude zameraný na problematiku „Manažmentu ľudských zdrojov“.
  
        
  
    text a foto: -hg-    
  
gen. Dr. M. R. Štefánik
 

 
 Pripravované akcie
 
    21. 1. - 1. 2. 2019
   V simulačnom centre:
   CAX - 12. mpr NITRA
 
     24. 1. 2019
     Majstrovstvá AOS v minifutbale
 
     23. 2. 2019
      
Bál AOS
 
 Oznamy
 
    Vyšlo nové číslo vedeckého časopisu
Science & Military
 
    Spoločné vyhlásenie
ČKR a SRK k 100. výr. založenia ČSR
 
    Vo FOTOGALÉRII
Slovenská rektorská konferencia
 
    Vo VIDEOGALÉRII
AOS - 2018
 
    Science & Military
 
    ŠPE - termíny ško-
lenia 2019
 
    Zborník
CSDP Olympiad 2016
 
    Centrálny register 
pohľadávok štátu
 
   DPŠ 
  
 
   UTV 
  
 
   DETSKÁ UNIVERZITA 
  
 
 
 
Facebook AOS e-mail AOS Stravovanie WEGA
   NATO - SHAPE    NATO    EU    Ministerstvo Obrany OS SR    Generálny štáb OS SR    Allied command transformation
© Copyright 2008 KIS Aktualizované Untitled Document 21. januára 2019   (17444)