Akadémia ozbrojených síl gen. M. R. Štefánika Pondelok 21. 01. 2019        
 Hlavná stránka


Blonde Avalanche 2013 v AOS
 
    Medzinárodné veliteľsko-štábne cvičenie za podpory simulačných technológií CAX Blonde Avalanche (plavá lavína) sa v Akadémii ozbrojených síl začalo slávnostným nástupom a hymnami zúčastnených krajín cvičenia – Maďarska, Rumunska, Ukrajiny a Slovenska.

    Cvičenie vychádzalo z plnenia medzinárodného záväzku SR a projektu TISA (r. 2002), kedy vznikol mnohonárodný ženijný prápor TISA. Jeho úlohou je poskytovať pomoc miestnemu civilnému obyvateľstvu postihnutému povodňami.

    Nasadenie práporu do krízových a často neočakávaných situácií si vyžaduje pripravenosť, vycvičenosť a kooperáciu jeho príslušníkov. Preto sa každoročne striedavo v jednej z krajín, začlenených do projektu, konajú cvičenia Blonde Avalanche.

    Jedenásty ročník tohto cvičenia sa uskutočnil v Slovenskej republike. Rektor AOS brig. gen. Boris Ďurkech privítal 9. septembra 2013 v Akadémii ozbrojených síl v Liptovskom Mikuláši príslušníkov tohto práporu a vyzdvihol fakt, že veliteľsko-štábne cvičenie Blonde Avalanche sa prvý raz koná v simulačnom centre akadémie. Konštatoval, že toto centrum umožňuje simulovať situácie z konkrétneho života, určiť riziká pre krízový manažment, zefektívňuje hodnotenie procesu cvičenia.

    „Mnohonárodný ženijný prápor TISA pri riešení krízových situácií spôsobených povodňami na území SR“ - bola téma cvičenia Blode Avalanche 2013.

    Brig. gen. Ondřej Novosad, veliteľ PS OS SR, ktorý sa cvičenia zúčastnil, povedal: „Spoločný výcvik medzinárodného štábu práporu a národných modulov za podpory Hasičského a záchranného zboru a Civilnej ochrany SR je príležitosťou na zdokonalenie pripravenosti jednotky na nasadenie a plnenie asistenčných úloh v ktorejkoľvek zo zúčastnených krajín.“

    V rámci cvičenia Blonde Avalanche sa v AOS 11. septembra 2013 uskutočnilo aj pracovné stretnutie Riadiacej skupiny projektu TISA. Išlo o stretnutie náčelníkov generálnych štábov Maďarska, Rumunska, Ukrajiny a Slovenska, ktorých na pôde akadémie sprevádzal zástupca náčelníka GŠ OS SR genmjr. Miroslav Kocian. Skupina rokovala o rozšírení projektu TISA o povodie Dunaja a podpísala protokol o spolupráci.

    Rektor akadémie brig. gen. Boris Ďurkech oboznámil členov riadiacej skupiny s úlohami AOS a tiež s Medzinárodným kurzom pre štábnych dôstojníkov (ISOC).

    Cvičenie Blonde Avalanche sa 12. - 13. septembra presunulo na cvičisko ženijného práporu do Serede.
  
  
  
  
    text a foto: -hg-    
  
gen. Dr. M. R. Štefánik
 

 
 Pripravované akcie
 
    21. 1. - 1. 2. 2019
   V simulačnom centre:
   CAX - 12. mpr NITRA
 
     24. 1. 2019
     Majstrovstvá AOS v minifutbale
 
     23. 2. 2019
      
Bál AOS
 
 Oznamy
 
    Vyšlo nové číslo vedeckého časopisu
Science & Military
 
    Spoločné vyhlásenie
ČKR a SRK k 100. výr. založenia ČSR
 
    Vo FOTOGALÉRII
Slovenská rektorská konferencia
 
    Vo VIDEOGALÉRII
AOS - 2018
 
    Science & Military
 
    ŠPE - termíny ško-
lenia 2019
 
    Zborník
CSDP Olympiad 2016
 
    Centrálny register 
pohľadávok štátu
 
   DPŠ 
  
 
   UTV 
  
 
   DETSKÁ UNIVERZITA 
  
 
 
 
Facebook AOS e-mail AOS Stravovanie WEGA
   NATO - SHAPE    NATO    EU    Ministerstvo Obrany OS SR    Generálny štáb OS SR    Allied command transformation
© Copyright 2008 KIS Aktualizované Untitled Document 21. januára 2019   (17351)