Akadémia ozbrojených síl gen. M. R. Štefánika Pondelok 21. 01. 2019        
 Hlavná stránka


Medzinárodný projekt
„Sofistikované informácie pre úspech misie“
úspešne ukončený
 
    Koncom septembra 2012 sa uskutočnilo v Bruseli (Belgicko) v rámci medzinárodného projektu Európskej obrannej agentúry „Sofistikované informácie pre úspech misie“ (Smart Information for Mission Success - SIMS) záverečné rokovanie dozornej rady a zodpovedných riešiteľov konzorcia (8 organizácií zo 4 štátov – Francúzsko, Holandsko, Poľsko, Slovensko), zamerané na celkové vyhodnotenie splnenia podmienok stanovených na projekt, ako aj na prezentáciu spojenú s demonštráciou výsledkov projektu. Rokovania sa zúčastnili zodpovedný riešiteľ za slovenskú stranu Dr. h. c. prof. Ing. Miroslav Žák, DrSc. a člen riešiteľského tímu doc. Ing. Pavel Bučka, CSc.

    Projekt SIMS bol riešený v rámci programu „Defence R&T Joint Investment Programme on Force Protection“. Cieľom projektu SIMS bolo vypracovanie ideového návrhu systému na podporu rozhodovania, ktorý prispeje ku zvýšeniu efektívnosti pri plánovaní a vedení operácií v misiách na podporu mieru a taktiež ku skvalitneniu prípravy na tieto misie. Základ systému SIMS tvorí znalostná databáza s informáciami o operačnom prostredí misie, o možných asymetrických hrozbách a reakciách na tieto hrozby a rad ďalších informácií. Informácie uložené v databáze sa priebežne inovujú na základe informácií z reálnej situácie a taktiež sa analyzujú a spresňujú s využitím metód manažérstva rizík. Informácie medzi jednotlivými stupňami velenia a jednotkami sú distribuované s využitím sieťových technológií.

    Zodpovedným riešiteľom celého projektu bol Thales-Raytheon Systems Company SAS (THALES S.A.) z Francúzska. Za Akadémiu ozbrojených síl sa na riešení projektu v rokoch 2010 – 2012 podieľali predovšetkým vysokoškolskí učitelia katedry bezpečnosti a obrany a manažmentu. Reálnosť navrhovaného systému na podporu rozhodovania bola preverovaná u hlavného riešiteľa v júli 2012 v Paríži, za prítomnosti predstaviteľov Európskej obrannej agentúry. V priebehu testovania bolo konštatované, že navrhovaný systém SIMS zvyšuje pripravenosť na riešenie vzniknutých situácií v priebehu misie. Pri plánovaní i vedení operácií je možné systém využívať nielen na rôznych stupňoch velenia a riadenia, ale aj priamo bojujúcimi jednotkami. Sofistikované informácie a ich vizualizácia môžu skrátiť potrebný čas pre plánovanie misií, vytvoriť podrobnejšie a efektívne plány a zabezpečiť lepšiu ochranu vojsk pred pôsobením nepriateľa. Na testovaní systému SIMS sa zúčastnili aj dôstojníci z Akadémie ozbrojených síl, ktorí svojimi znalosťami a prístupom ju vzorne reprezentovali.

    Zapojenie Akadémie ozbrojených síl do riešenia projektu Európskej obrannej agentúry bolo vyhodnotené členmi dozornej rady ako veľmi úspešné, čo významne zvýšilo šancu akadémie vstúpiť do ďalších projektov výskumu a vývoja na nadnárodnej úrovni.
  
Príslušníci štábu pri plánovaní misie s využitím SIMS Systém na podporu rozhodovania SIMS
  
    text: PhDr. Jana Vitovská    
manažérka publicity projektu SIMS    
  
gen. Dr. M. R. Štefánik
 

 
 Pripravované akcie
 
    21. 1. - 1. 2. 2019
   V simulačnom centre:
   CAX - 12. mpr NITRA
 
     24. 1. 2019
     Majstrovstvá AOS v minifutbale
 
     23. 2. 2019
      
Bál AOS
 
 Oznamy
 
    Vyšlo nové číslo vedeckého časopisu
Science & Military
 
    Spoločné vyhlásenie
ČKR a SRK k 100. výr. založenia ČSR
 
    Vo FOTOGALÉRII
Slovenská rektorská konferencia
 
    Vo VIDEOGALÉRII
AOS - 2018
 
    Science & Military
 
    ŠPE - termíny ško-
lenia 2019
 
    Zborník
CSDP Olympiad 2016
 
    Centrálny register 
pohľadávok štátu
 
   DPŠ 
  
 
   UTV 
  
 
   DETSKÁ UNIVERZITA 
  
 
 
 
Facebook AOS e-mail AOS Stravovanie WEGA
   NATO - SHAPE    NATO    EU    Ministerstvo Obrany OS SR    Generálny štáb OS SR    Allied command transformation
© Copyright 2008 KIS Aktualizované Untitled Document 21. januára 2019   (17358)