Akadémia ozbrojených síl gen. M. R. Štefánika Štvrtok 18. 10. 2018        
 Hlavná stránka


Marketplace 2013
 
    Výročná výstava Školiacich a vzdelávacích centier partnerstva (Partnership Training and Education Centers - PTECs) "Marketplace 2013" sa konala na veliteľstve NATO v Bruseli v dňoch 6. - 7. 2. 2013. Vychádzala z Projektu programu Partnerstvo za mier k rozvoju vzdelávania a vzdelávacích aktivít medzi euro-atlantickými partnermi z roku 1999. Na tejto výstave sa prezentovali centrá z Rakúska, Bosny a Hercegoviny, Gruzínska, Nemecka, Grécka, Egypta, Fínska, Kazachstanu, Slovenska, Švédska, Švajčiarska, Turecka a Ukrajiny, ktoré predstavili svoje inštitúcie a poukázali na medzinárodnú spoluprácu.

    Slovensko bolo zastúpené Centrom vzdelávania Akadémie ozbrojených síl v Liptovskom Mikuláši, jeho Medzinárodným kurzom pre štábnych dôstojníkov ISOC. Inštruktori tohto kurzu major Jozef Kuchta a kapitán Roman Kráľ prezentovali systém školenia vojenského personálu a možnosť ďalšieho zvýšenia jeho profesijných zručností v rôznych kurzoch. Dôraz položili na Medzinárodný kurz ISOC, ktorého cieľom je pripraviť nielen slovenských, ale aj zahraničných štábnych dôstojníkov pre prácu v medzinárodnom prostredí v oblasti plánovania vojenských operácií podľa štandardov NATO.

    Význam tohto podujatia bol podčiarknutý aj samotným otváracím ceremoniálom, v ktorom vystúpil zástupca námestníka generálneho tajomníka pre politické záležitosti a bezpečnostnú politiku James Appathurai a veliteľ NATO Školy a predseda PTEC spoločenstva plukovník Mark Baines.

    Počas hlavných výstavných dní navštívili expozície PTECs vrátane slovenského ISOC delegácie z krajín, ktoré sú zastúpené na veliteľstve NATO, ďalej zástupcovia stálej delegácie SR v NATO. Výstavu navštívil aj splnomocnený veľvyslanec SR v NATO František Kašický, ktorý zdôraznil dôležitosť a legitimitu prezentácie nášho vojenského vzdelávania v medzinárodnom prostredí. On aj ďalší členovia Stálej delegácie Slovenskej republiky v NATO spolupracujú s príslušníkmi AOS na každoročnom Marketplace, pričom sa zaujímajú aj o rozvoj vojenského školstva v SR.
  
  
    kpt. Ing. Roman Kráľ, -hg-    
  
gen. Dr. M. R. Štefánik
 

 
 Pripravované akcie
 
     6. 11. 2018
   Obhajoby dizertačných prác
 
     23. 10. 2018
   Ružencová pobožnosť
 
     13. 11. 2018
   Deň otvorených dverí
 
    do 23. 11. 2018
    CHARITA 2018
 
 Konferencie
 
    25. - 26. 10. 2018
"NÁRODNÁ A MEDZI-
 NÁRODNÁ BEZPEČ-
 NOSŤ 2018"
 
 Oznamy
 
    Vo FOTOGALÉRII
Základný výcvik kadetov - Martin
 
    Vo VIDEOGALÉRII
AOS - 2018
 
    Science & Military
 
    ŠPE - termíny ško-
lenia 2018
 
    Zborník
CSDP Olympiad 2016
 
    Centrálny register 
pohľadávok štátu
 
   DPŠ 
  
 
   UTV 
  
 
   DETSKÁ UNIVERZITA 
  
 
 
 
Facebook AOS e-mail AOS Stravovanie WEGA
   NATO - SHAPE    NATO    EU    Ministerstvo Obrany OS SR    Generálny štáb OS SR    Allied command transformation
© Copyright 2008 KIS Aktualizované Untitled Document 17. októbra 2018   (81783)