Akadémia ozbrojených síl gen. M. R. Štefánika Pondelok 21. 01. 2019        
 Hlavná stránka


Marketplace 2013
 
    Výročná výstava Školiacich a vzdelávacích centier partnerstva (Partnership Training and Education Centers - PTECs) "Marketplace 2013" sa konala na veliteľstve NATO v Bruseli v dňoch 6. - 7. 2. 2013. Vychádzala z Projektu programu Partnerstvo za mier k rozvoju vzdelávania a vzdelávacích aktivít medzi euro-atlantickými partnermi z roku 1999. Na tejto výstave sa prezentovali centrá z Rakúska, Bosny a Hercegoviny, Gruzínska, Nemecka, Grécka, Egypta, Fínska, Kazachstanu, Slovenska, Švédska, Švajčiarska, Turecka a Ukrajiny, ktoré predstavili svoje inštitúcie a poukázali na medzinárodnú spoluprácu.

    Slovensko bolo zastúpené Centrom vzdelávania Akadémie ozbrojených síl v Liptovskom Mikuláši, jeho Medzinárodným kurzom pre štábnych dôstojníkov ISOC. Inštruktori tohto kurzu major Jozef Kuchta a kapitán Roman Kráľ prezentovali systém školenia vojenského personálu a možnosť ďalšieho zvýšenia jeho profesijných zručností v rôznych kurzoch. Dôraz položili na Medzinárodný kurz ISOC, ktorého cieľom je pripraviť nielen slovenských, ale aj zahraničných štábnych dôstojníkov pre prácu v medzinárodnom prostredí v oblasti plánovania vojenských operácií podľa štandardov NATO.

    Význam tohto podujatia bol podčiarknutý aj samotným otváracím ceremoniálom, v ktorom vystúpil zástupca námestníka generálneho tajomníka pre politické záležitosti a bezpečnostnú politiku James Appathurai a veliteľ NATO Školy a predseda PTEC spoločenstva plukovník Mark Baines.

    Počas hlavných výstavných dní navštívili expozície PTECs vrátane slovenského ISOC delegácie z krajín, ktoré sú zastúpené na veliteľstve NATO, ďalej zástupcovia stálej delegácie SR v NATO. Výstavu navštívil aj splnomocnený veľvyslanec SR v NATO František Kašický, ktorý zdôraznil dôležitosť a legitimitu prezentácie nášho vojenského vzdelávania v medzinárodnom prostredí. On aj ďalší členovia Stálej delegácie Slovenskej republiky v NATO spolupracujú s príslušníkmi AOS na každoročnom Marketplace, pričom sa zaujímajú aj o rozvoj vojenského školstva v SR.
  
  
    kpt. Ing. Roman Kráľ, -hg-    
  
gen. Dr. M. R. Štefánik
 

 
 Pripravované akcie
 
    21. 1. - 1. 2. 2019
   V simulačnom centre:
   CAX - 12. mpr NITRA
 
     24. 1. 2019
     Majstrovstvá AOS v minifutbale
 
     23. 2. 2019
      
Bál AOS
 
 Oznamy
 
    Vyšlo nové číslo vedeckého časopisu
Science & Military
 
    Spoločné vyhlásenie
ČKR a SRK k 100. výr. založenia ČSR
 
    Vo FOTOGALÉRII
Slovenská rektorská konferencia
 
    Vo VIDEOGALÉRII
AOS - 2018
 
    Science & Military
 
    ŠPE - termíny ško-
lenia 2019
 
    Zborník
CSDP Olympiad 2016
 
    Centrálny register 
pohľadávok štátu
 
   DPŠ 
  
 
   UTV 
  
 
   DETSKÁ UNIVERZITA 
  
 
 
 
Facebook AOS e-mail AOS Stravovanie WEGA
   NATO - SHAPE    NATO    EU    Ministerstvo Obrany OS SR    Generálny štáb OS SR    Allied command transformation
© Copyright 2008 KIS Aktualizované Untitled Document 21. januára 2019   (17347)