Akadémia ozbrojených síl gen. M. R. Štefánika Piatok 25. 05. 2018        
 Hlavná stránka

    Študentská vedecká konferencia       Študentská vedecká konferencia       Študentská vedecká konferencia


NATO School Oberammergau v AOS
 
    Mobilný tréningový tím (METT) z NATO School v Oberammergau (SRN) realizoval v Centre vzdelávania Akadémie ozbrojených síl (AOS) v termíne od 11. do 20. marca 2013 mimoriadny krátkodobý odborný kurz s názvom "ISAF Counterinsurgency (COIN) Intelligence Course". Kurz otvoril rektor AOS brig. gen. doc. Ing. Boris Ďurkech, CSc., ktorý kvitoval prípravu profesionálnych vojakov OS SR v tejto oblasti.

    Kurz absolvovalo 25 príslušníkov Ozbrojených síl Slovenskej republiky, ktorí sa v jeho priebehu oboznámili so stratégiou COIN ISAF, taktickým spravodajstvom v operáciách COIN (od stupňa hliadka po veliteľstvo práporu), organizáciou spravodajstva, synchronizáciou, koordináciou, architektúrou, požiadavkami, postupmi v operáciách COIN, ako i so všetkými kultúrnymi aspektmi vplývajúcimi na operácie a spravodajských pracovníkov v jednotlivých stupňoch veleni.

    Ukončenie tejto vzdelávacej a výcvikovej aktivity sa konalo v réžii pplk. Eugena Geraci (USA) a riaditeľa Centra vzdelávania AOS Ing. Michala Chlebca, ktorý ocenil vysokú úroveň spolupráce medzi NATO School v Oberammergau, jeho METT a Akadémiou ozbrojených síl v Liptovskom Mikuláši.

    Kurz bol prínosom aj pre Jazykový inštitút GŠ OS SR (JI), pôsobiaci v priestoroch AOS. METT poskytol lektorskú činnosť v kurzoch anglického jazyka pre príslušníkov OS SR, ktorej sa zúčastnili i lektori JI. O budúcej možnej spolupráci hovoril s veliteľom COIN aj riaditeľ JI pplk. Ing. Patrik Adamec.
  
  
  
  
    npor. Ing. Ivan Šmihovský    
foto: -iš-, -ds-    
  
gen. Dr. M. R. Štefánik
 

 
 Pripravované akcie
 
    21. - 24. 5. 2018
   Strelecký trenažér SC:
- 22. mpr Michalovce
 
     21. - 31. 5. 2018
   Výchova a vzdelávanie  
- OS rev. technikov
 
     1. 6. 2018
   Medzinárodný deň detí
 
     21. 6. 2018 o 13:00
   Obhajoba dizertačnej práce
 
 Konferencie
 
    24. 5. 2018
ŠTUDENTSKÁ VEDECKÁ KONFERENCIA
 
    25. - 26. 10. 2017
"NÁRODNÁ A MEDZI-
 NÁRODNÁ BEZPEČ-
 NOSŤ 2018"
 
 Oznamy
 
    Vo FOTOGALÉRII
AOS na "IDEB 2018"
 
    Verejný odpočet
za rok 2017
 
    14. - 18. 5. 2018
 
 
    ŠPE - termíny ško-
lenia 2018
 
    Vo VIDEOGALÉRII
Zasadanie Vojenskej rady NGŠ OS SR
 
    Zborník
CSDP Olympiad 2016
 
    Centrálny register 
pohľadávok štátu
 
   DPŠ 
  
 
   UTV 
  
 
   DETSKÁ UNIVERZITA 
  
 
 
 
Facebook AOS e-mail AOS Stravovanie WEGA
   NATO - SHAPE    NATO    EU    Ministerstvo Obrany OS SR    Generálny štáb OS SR    Allied command transformation
© Copyright 2008 KIS Aktualizované Untitled Document 24. mája 2018   (81977)