Akadémia ozbrojených síl gen. M. R. Štefánika Štvrtok 18. 10. 2018        
 Hlavná stránka


Právna služba zasadala v AOS
 
    V Akadémii ozbrojených síl (AOS) sa uskutočnilo v dňoch 7. - 9. októbra 2013 odborné zhromaždenie príslušníkov a zamestnancov právnej služby rezortu obrany, ktorého garantom bol Úrad legislatívy a práva MO SR na čele s jeho riaditeľom Mgr. Milanom Brachom.

    Program zhromaždenia, ktoré sa koná spravidla 2x ročne, bol zameraný na medzinárodné humanitárne právo, medzinárodné zmluvy, na smernice, ktorými sa riadia OS SR pri misiách AISAF, ALTHEA, UNFICYP, na Parížsky protokol, na implementáciu medzinárodných zmlúv o kontrole odzbrojenia a ďalšie aktuálne problémy aplikačnej praxe. Na zhromaždení vystúpili právnici a právni poradcovia, ktorí pôsobili priamo v operáciách mimo územia SR.

    Panelová diskusia účastníkov zhromaždenia sa zamerala na riešenie aktuálnych právnych problémov vyplývajúcich z pôsobenia slovenských ozbrojených síl v zahraničí, a tiež na právne problémy pri plnení úloh OS SR na území Slovenska.

    Odborného zhromaždenia sa zúčastnilo 65 účastníkov, ktorí pôsobia na MO SR a v právnej službe útvarov a zariadení OS SR.

    Za AOS sa zhromaždenia aktívne zúčastnil JUDr. Miroslav Hrášok z Katedry bezpečnosti a obrany AOS, ktorý zastrešoval problematiku individuálnych právnych problémov.
  
  
  
    text a foto: -hg-    
  
gen. Dr. M. R. Štefánik
 

 
 Pripravované akcie
 
     6. 11. 2018
   Obhajoby dizertačných prác
 
     23. 10. 2018
   Ružencová pobožnosť
 
     13. 11. 2018
   Deň otvorených dverí
 
    do 23. 11. 2018
    CHARITA 2018
 
 Konferencie
 
    25. - 26. 10. 2018
"NÁRODNÁ A MEDZI-
 NÁRODNÁ BEZPEČ-
 NOSŤ 2018"
 
 Oznamy
 
    Vo FOTOGALÉRII
Základný výcvik kadetov - Martin
 
    Vo VIDEOGALÉRII
AOS - 2018
 
    Science & Military
 
    ŠPE - termíny ško-
lenia 2018
 
    Zborník
CSDP Olympiad 2016
 
    Centrálny register 
pohľadávok štátu
 
   DPŠ 
  
 
   UTV 
  
 
   DETSKÁ UNIVERZITA 
  
 
 
 
Facebook AOS e-mail AOS Stravovanie WEGA
   NATO - SHAPE    NATO    EU    Ministerstvo Obrany OS SR    Generálny štáb OS SR    Allied command transformation
© Copyright 2008 KIS Aktualizované Untitled Document 17. októbra 2018   (81794)