Akadémia ozbrojených síl gen. M. R. Štefánika Piatok 25. 05. 2018        
 Hlavná stránka

    Študentská vedecká konferencia       Študentská vedecká konferencia       Študentská vedecká konferencia


Právna služba zasadala v AOS
 
    V Akadémii ozbrojených síl (AOS) sa uskutočnilo v dňoch 7. - 9. októbra 2013 odborné zhromaždenie príslušníkov a zamestnancov právnej služby rezortu obrany, ktorého garantom bol Úrad legislatívy a práva MO SR na čele s jeho riaditeľom Mgr. Milanom Brachom.

    Program zhromaždenia, ktoré sa koná spravidla 2x ročne, bol zameraný na medzinárodné humanitárne právo, medzinárodné zmluvy, na smernice, ktorými sa riadia OS SR pri misiách AISAF, ALTHEA, UNFICYP, na Parížsky protokol, na implementáciu medzinárodných zmlúv o kontrole odzbrojenia a ďalšie aktuálne problémy aplikačnej praxe. Na zhromaždení vystúpili právnici a právni poradcovia, ktorí pôsobili priamo v operáciách mimo územia SR.

    Panelová diskusia účastníkov zhromaždenia sa zamerala na riešenie aktuálnych právnych problémov vyplývajúcich z pôsobenia slovenských ozbrojených síl v zahraničí, a tiež na právne problémy pri plnení úloh OS SR na území Slovenska.

    Odborného zhromaždenia sa zúčastnilo 65 účastníkov, ktorí pôsobia na MO SR a v právnej službe útvarov a zariadení OS SR.

    Za AOS sa zhromaždenia aktívne zúčastnil JUDr. Miroslav Hrášok z Katedry bezpečnosti a obrany AOS, ktorý zastrešoval problematiku individuálnych právnych problémov.
  
  
  
    text a foto: -hg-    
  
gen. Dr. M. R. Štefánik
 

 
 Pripravované akcie
 
    21. - 24. 5. 2018
   Strelecký trenažér SC:
- 22. mpr Michalovce
 
     21. - 31. 5. 2018
   Výchova a vzdelávanie  
- OS rev. technikov
 
     1. 6. 2018
   Medzinárodný deň detí
 
     21. 6. 2018 o 13:00
   Obhajoba dizertačnej práce
 
 Konferencie
 
    24. 5. 2018
ŠTUDENTSKÁ VEDECKÁ KONFERENCIA
 
    25. - 26. 10. 2017
"NÁRODNÁ A MEDZI-
 NÁRODNÁ BEZPEČ-
 NOSŤ 2018"
 
 Oznamy
 
    Vo FOTOGALÉRII
AOS na "IDEB 2018"
 
    Verejný odpočet
za rok 2017
 
    14. - 18. 5. 2018
 
 
    ŠPE - termíny ško-
lenia 2018
 
    Vo VIDEOGALÉRII
Zasadanie Vojenskej rady NGŠ OS SR
 
    Zborník
CSDP Olympiad 2016
 
    Centrálny register 
pohľadávok štátu
 
   DPŠ 
  
 
   UTV 
  
 
   DETSKÁ UNIVERZITA 
  
 
 
 
Facebook AOS e-mail AOS Stravovanie WEGA
   NATO - SHAPE    NATO    EU    Ministerstvo Obrany OS SR    Generálny štáb OS SR    Allied command transformation
© Copyright 2008 KIS Aktualizované Untitled Document 24. mája 2018   (81977)