Akadémia ozbrojených síl gen. M. R. Štefánika Štvrtok 18. 10. 2018        
 Hlavná stránka


Úspešná prezentácia
vedeckých prác našich študentov v zahraničí
 
    Na akademickej pôde  Leteckej  akadémie „HENRI COANDA“ v  Brašove (Rumunsko) sa  v  dňoch 4. - 6. apríla 2013 uskutočnil v poradí už 15. ročník medzinárodnej študentskej vedeckej konferencie „AFASTUD 2013“, kde skupina našich troch študentov 2. a 3. ročníka voj. prípr. št. sl. Jozef Kostelanský, voj. prípr. št. sl. Jakub Sasarák, voj. prípr. št. sl. Ľuboš Veselovský, vedená Ing. Ivanom Majchútom, PhD., veľmi úspešne prezentovala výsledky svojej práce v oblasti vedeckej činnosti v silnej konkurencii maďarských, českých a rumunských študentov z iných vojenských i civilných vysokých škôl.

    Študentskú vedeckú konferenciu otvoril rektor leteckej akadémie spolu s prorektormi. Prezentovalo sa vo všetkých odboroch, počnúc vojenským manažmentom, cez obranné technológie, vojenskú vedu a inžinierstvo. Spolu bolo prezentovaných vyše sedemdesiat študentských prác. Študenti Akadémie ozbrojených síl veľmi dobre prezentovali výsledky svojich prác a vzorne reprezentovali akadémiu. Z našej výpravy sa na 3. mieste umiestnil Jozef Kostelanský.

    Záver podujatia bol spríjemnený študentským večierkom, kde sa diskutovalo a tiež tancovalo v štýle národných zvykov a tradícií.

    Nezanedbateľným prínosom tohto stretnutia bolo aj vzájomné porovnanie úrovne vedeckých a odborných prác domácich a zahraničných študentov, zdokonaľovanie komunikačných zručností študentov, ako aj ďalšie rozvíjanie vzťahov medzi jednotlivými vysokými školami. Sme hrdí na úspechy našich študentov, ktorí sa dokázali presadiť v silnej medzinárodnej konkurencii. Práce vypracovali pod odborným vedením Dr. h. c. prof. Ing. Miroslava Žáka, DrSc., Ing. Júliusa Barátha, PhD. a Ing. Ivana Majchúta, PhD.
  
  
      
  
  
    text: PhDr. Jana Vitovská    
foto: Ing. Ivan Majchút, PhD.    
  
gen. Dr. M. R. Štefánik
 

 
 Pripravované akcie
 
     6. 11. 2018
   Obhajoby dizertačných prác
 
     23. 10. 2018
   Ružencová pobožnosť
 
     13. 11. 2018
   Deň otvorených dverí
 
    do 23. 11. 2018
    CHARITA 2018
 
 Konferencie
 
    25. - 26. 10. 2018
"NÁRODNÁ A MEDZI-
 NÁRODNÁ BEZPEČ-
 NOSŤ 2018"
 
 Oznamy
 
    Vo FOTOGALÉRII
Základný výcvik kadetov - Martin
 
    Vo VIDEOGALÉRII
AOS - 2018
 
    Science & Military
 
    ŠPE - termíny ško-
lenia 2018
 
    Zborník
CSDP Olympiad 2016
 
    Centrálny register 
pohľadávok štátu
 
   DPŠ 
  
 
   UTV 
  
 
   DETSKÁ UNIVERZITA 
  
 
 
 
Facebook AOS e-mail AOS Stravovanie WEGA
   NATO - SHAPE    NATO    EU    Ministerstvo Obrany OS SR    Generálny štáb OS SR    Allied command transformation
© Copyright 2008 KIS Aktualizované Untitled Document 17. októbra 2018   (81789)