Akadémia ozbrojených síl gen. M. R. Štefánika Piatok 25. 05. 2018        
 Hlavná stránka

    Študentská vedecká konferencia       Študentská vedecká konferencia       Študentská vedecká konferencia


Úspešná prezentácia
vedeckých prác našich študentov v zahraničí
 
    Na akademickej pôde  Leteckej  akadémie „HENRI COANDA“ v  Brašove (Rumunsko) sa  v  dňoch 4. - 6. apríla 2013 uskutočnil v poradí už 15. ročník medzinárodnej študentskej vedeckej konferencie „AFASTUD 2013“, kde skupina našich troch študentov 2. a 3. ročníka voj. prípr. št. sl. Jozef Kostelanský, voj. prípr. št. sl. Jakub Sasarák, voj. prípr. št. sl. Ľuboš Veselovský, vedená Ing. Ivanom Majchútom, PhD., veľmi úspešne prezentovala výsledky svojej práce v oblasti vedeckej činnosti v silnej konkurencii maďarských, českých a rumunských študentov z iných vojenských i civilných vysokých škôl.

    Študentskú vedeckú konferenciu otvoril rektor leteckej akadémie spolu s prorektormi. Prezentovalo sa vo všetkých odboroch, počnúc vojenským manažmentom, cez obranné technológie, vojenskú vedu a inžinierstvo. Spolu bolo prezentovaných vyše sedemdesiat študentských prác. Študenti Akadémie ozbrojených síl veľmi dobre prezentovali výsledky svojich prác a vzorne reprezentovali akadémiu. Z našej výpravy sa na 3. mieste umiestnil Jozef Kostelanský.

    Záver podujatia bol spríjemnený študentským večierkom, kde sa diskutovalo a tiež tancovalo v štýle národných zvykov a tradícií.

    Nezanedbateľným prínosom tohto stretnutia bolo aj vzájomné porovnanie úrovne vedeckých a odborných prác domácich a zahraničných študentov, zdokonaľovanie komunikačných zručností študentov, ako aj ďalšie rozvíjanie vzťahov medzi jednotlivými vysokými školami. Sme hrdí na úspechy našich študentov, ktorí sa dokázali presadiť v silnej medzinárodnej konkurencii. Práce vypracovali pod odborným vedením Dr. h. c. prof. Ing. Miroslava Žáka, DrSc., Ing. Júliusa Barátha, PhD. a Ing. Ivana Majchúta, PhD.
  
  
      
  
  
    text: PhDr. Jana Vitovská    
foto: Ing. Ivan Majchút, PhD.    
  
gen. Dr. M. R. Štefánik
 

 
 Pripravované akcie
 
    21. - 24. 5. 2018
   Strelecký trenažér SC:
- 22. mpr Michalovce
 
     21. - 31. 5. 2018
   Výchova a vzdelávanie  
- OS rev. technikov
 
     1. 6. 2018
   Medzinárodný deň detí
 
     21. 6. 2018 o 13:00
   Obhajoba dizertačnej práce
 
 Konferencie
 
    24. 5. 2018
ŠTUDENTSKÁ VEDECKÁ KONFERENCIA
 
    25. - 26. 10. 2017
"NÁRODNÁ A MEDZI-
 NÁRODNÁ BEZPEČ-
 NOSŤ 2018"
 
 Oznamy
 
    Vo FOTOGALÉRII
AOS na "IDEB 2018"
 
    Verejný odpočet
za rok 2017
 
    14. - 18. 5. 2018
 
 
    ŠPE - termíny ško-
lenia 2018
 
    Vo VIDEOGALÉRII
Zasadanie Vojenskej rady NGŠ OS SR
 
    Zborník
CSDP Olympiad 2016
 
    Centrálny register 
pohľadávok štátu
 
   DPŠ 
  
 
   UTV 
  
 
   DETSKÁ UNIVERZITA 
  
 
 
 
Facebook AOS e-mail AOS Stravovanie WEGA
   NATO - SHAPE    NATO    EU    Ministerstvo Obrany OS SR    Generálny štáb OS SR    Allied command transformation
© Copyright 2008 KIS Aktualizované Untitled Document 24. mája 2018   (81977)