Akadémia ozbrojených síl gen. M. R. Štefánika Piatok 25. 05. 2018        
 Hlavná stránka

    Študentská vedecká konferencia       Študentská vedecká konferencia       Študentská vedecká konferencia


Otvorenie VODK pre absolventov 9. DKAVŠ
 
    Dňa 7. januára 2013 bol v Centre vzdelávania Akadémie ozbrojených síl otvorený Vstupný odborný dôstojnícky kurz (VODK) pre 51 poručíkov, ktorí 14. decembra 2012 absolvovali jedenásťtýždenný 9. Dôstojnícky kurz pre absolventov vysokých škôl.
    Noví poručíci nastúpením do VODK budú kontinuálne pokračovať v príprave určenej na výkon odborných funkcií v útvaroch a zariadeniach Ozbrojených síl SR.
    VODK obsiahne 18 programov v nasledovných vojenských odbornostiach:
 • letecká vojenská odbornosť (8 účastníci),
 • inžinierska letecká služba (1 účastník),
 • mechanizovaná a tanková vojenská odbornosť (3 účastníci),
 • delostrelecká odbornosť (1 účastník),
 • ženijná vojenská odbornosť (2 účastníci),
 • RCHBO (3 účastníci),
 • vojenské zdravotníctvo (3 účastníci),
 • logistika (11 účastníkov),
 • personálny manažment (8 účastníkov),
 • právna služba (4 účastníci),
 • topografická služba (2 účastníci),
 • finančno-ekonomická služba (1 účastník),
 • vojenská hudba – (1 účastník),
 • vojenská duchovná služba – (3 účastníci).
    Trvanie jednotlivých kurzov je plánované v rozsahu 4 týždňov až 11 mesiacov podľa jednotlivých špecializácií.
  
  -hg-    
  
gen. Dr. M. R. Štefánik
 

 
 Pripravované akcie
 
    21. - 24. 5. 2018
   Strelecký trenažér SC:
- 22. mpr Michalovce
 
     21. - 31. 5. 2018
   Výchova a vzdelávanie  
- OS rev. technikov
 
     1. 6. 2018
   Medzinárodný deň detí
 
     21. 6. 2018 o 13:00
   Obhajoba dizertačnej práce
 
 Konferencie
 
    24. 5. 2018
ŠTUDENTSKÁ VEDECKÁ KONFERENCIA
 
    25. - 26. 10. 2017
"NÁRODNÁ A MEDZI-
 NÁRODNÁ BEZPEČ-
 NOSŤ 2018"
 
 Oznamy
 
    Vo FOTOGALÉRII
AOS na "IDEB 2018"
 
    Verejný odpočet
za rok 2017
 
    14. - 18. 5. 2018
 
 
    ŠPE - termíny ško-
lenia 2018
 
    Vo VIDEOGALÉRII
Zasadanie Vojenskej rady NGŠ OS SR
 
    Zborník
CSDP Olympiad 2016
 
    Centrálny register 
pohľadávok štátu
 
   DPŠ 
  
 
   UTV 
  
 
   DETSKÁ UNIVERZITA 
  
 
 
 
Facebook AOS e-mail AOS Stravovanie WEGA
   NATO - SHAPE    NATO    EU    Ministerstvo Obrany OS SR    Generálny štáb OS SR    Allied command transformation
© Copyright 2008 KIS Aktualizované Untitled Document 24. mája 2018   (81977)