Akadémia ozbrojených síl gen. M. R. Štefánika Štvrtok 18. 10. 2018        
 Hlavná stránka


Otvorenie VODK pre absolventov 9. DKAVŠ
 
    Dňa 7. januára 2013 bol v Centre vzdelávania Akadémie ozbrojených síl otvorený Vstupný odborný dôstojnícky kurz (VODK) pre 51 poručíkov, ktorí 14. decembra 2012 absolvovali jedenásťtýždenný 9. Dôstojnícky kurz pre absolventov vysokých škôl.
    Noví poručíci nastúpením do VODK budú kontinuálne pokračovať v príprave určenej na výkon odborných funkcií v útvaroch a zariadeniach Ozbrojených síl SR.
    VODK obsiahne 18 programov v nasledovných vojenských odbornostiach:
 • letecká vojenská odbornosť (8 účastníci),
 • inžinierska letecká služba (1 účastník),
 • mechanizovaná a tanková vojenská odbornosť (3 účastníci),
 • delostrelecká odbornosť (1 účastník),
 • ženijná vojenská odbornosť (2 účastníci),
 • RCHBO (3 účastníci),
 • vojenské zdravotníctvo (3 účastníci),
 • logistika (11 účastníkov),
 • personálny manažment (8 účastníkov),
 • právna služba (4 účastníci),
 • topografická služba (2 účastníci),
 • finančno-ekonomická služba (1 účastník),
 • vojenská hudba – (1 účastník),
 • vojenská duchovná služba – (3 účastníci).
    Trvanie jednotlivých kurzov je plánované v rozsahu 4 týždňov až 11 mesiacov podľa jednotlivých špecializácií.
  
  -hg-    
  
gen. Dr. M. R. Štefánik
 

 
 Pripravované akcie
 
     6. 11. 2018
   Obhajoby dizertačných prác
 
     23. 10. 2018
   Ružencová pobožnosť
 
     13. 11. 2018
   Deň otvorených dverí
 
    do 23. 11. 2018
    CHARITA 2018
 
 Konferencie
 
    25. - 26. 10. 2018
"NÁRODNÁ A MEDZI-
 NÁRODNÁ BEZPEČ-
 NOSŤ 2018"
 
 Oznamy
 
    Vo FOTOGALÉRII
Základný výcvik kadetov - Martin
 
    Vo VIDEOGALÉRII
AOS - 2018
 
    Science & Military
 
    ŠPE - termíny ško-
lenia 2018
 
    Zborník
CSDP Olympiad 2016
 
    Centrálny register 
pohľadávok štátu
 
   DPŠ 
  
 
   UTV 
  
 
   DETSKÁ UNIVERZITA 
  
 
 
 
Facebook AOS e-mail AOS Stravovanie WEGA
   NATO - SHAPE    NATO    EU    Ministerstvo Obrany OS SR    Generálny štáb OS SR    Allied command transformation
© Copyright 2008 KIS Aktualizované Untitled Document 17. októbra 2018   (81793)