Akadémia ozbrojených síl gen. M. R. Štefánika Štvrtok 15. 04. 2021        
 Hlavná stránka

Kurz "Kľúčové kompetencie manažéra"
5. modul "Manažér a spoločenský styk"
 
    Katedra manažmentu AOS v Liptovskom Mikuláši ukončila dňa 21. 11. 2012 záverečný modul kurzu pod názvom „Manažér a spoločenský styk“, ktorý sa konal v rámci série kurzov orientovaných na rozvoj kľúčových kompetencií manažéra. Kurzu sa zúčastnilo 17 príslušníkov OS SR. Tento trojdňový kurz bol obsahovo zameraný na základy etikety, spoločenský protokol (biznis protokolu, zamestnanecký protokol), diplomatický protokol, spoločenské podujatia, spoločenské obliekanie, imidž muža a ženy a stolovanie.

    V kurze prednášali rektor AOS brig. gen. doc. Ing. Boris Ďurkech, CSc., PhDr. Nataša Valentová a Ing. Lubomír Belan, PhD. Kurz prepojil teóriu s praxou, ktorú dotváralo množstvo ukážok zameraných na spoločenské správanie a etiketu manažéra v 21. storočí.

    Výrazným praktickým charakterom sa vyznačoval tretí deň kurzu, ktorý patril stolovaniu, zasadaciemu poriadku, tvorbe menu, zásadám stolovania a správania sa pri rôznych spoločenských podujatiach v rámci OS SR. Vďaka ústretovosti vedúceho Stravovacieho úseku AOS Ing. Dušana Goňu sa do praktického vzdelávania účastníkov kurzu zapojila ukážkami stolovania i pani Zuzana Kunová.

    Garantom kurzu bola doc. PhDr. Mária Petrufová, PhD., ktorá na záver odovzdala jeho účastníkom "absolventské" osvedčenia.
  
  
    text a foto: Ing. Lubomír Belan, PhD.    
Katedra manažmentu AOS    
  
gen. Dr. M. R. Štefánik
 
 
 Pripravované akcie
 
     27. 5. 2021 - online
   ŠTUDENTSKÁ VEDECKÁ
KONFERENCIA 2021
 
     9. 4. - 7. 5. 2021
     Charitatívna zbierka
 
 Oznamy
 
     Vyšlo nové číslo:
    AKADEMIK
 
    Vyšlo nové číslo Science & Military 2/2020
 
    ŠPE - termíny ško-
lení 2021
 
    Vo FOTOGALÉRII
100. výročie narodenia arm. gen. Martina Dzúra
 
    Spoločné vyhlásenie
ČKR a SRK k 100. výr. založenia ČSR
 
    Zborník
CSDP Olympiad 2016
 
    Centrálny register 
pohľadávok štátu
 
   DPŠ 
  
 
   UTV 
  
 
   DETSKÁ UNIVERZITA 
  
 
 
 
  e-mail AOS  Stravovanie WEGA
 
  Facebook AOS  YouTube AOS
   NATO - SHAPE    NATO    EU    Ministerstvo Obrany OS SR    Generálny štáb OS SR    Allied command transformation
© Copyright 2008 KIS Aktualizované Untitled Document 15. apríla 2021   (8190)